Název kurzu: PROGRAM ERASMUS+ PRO 2. AN, 3. AN, SX AN a SP AN

Popis kurzu: Pětidenní výjezd do Rakouska (Mureck) od 11. do 15. 11. 2019, program s partnerskou školou –
Bundesbildungsanstalt für Elementarpädagogik Mureck. Bližší informace k výjezdu jsou na webových stránkách školy.

Přihlašování účastníků z uvedených tříd začíná v pondělí 30. 9. 2019 v 18 hod. (kapacita účastníků je 20 žáků).