Tyto kurzy jsou pro studenty vyššího stupně gymnázia.

"Středověk je tradiční označení dějinné epochy mezi koncem starověku a antické civilizace a začátkem novověku, které se poprvé objevilo v období renesance. Středověk je obvykle ohraničen pádem Západořímské říše v roce 476 a objevením Ameriky Kryštofem Kolumbem roku 1492 či zveřejněním 95 tezí Martinem Lutherem roku 1517.

Pro vznik středověké civilizace je klíčovým kontinentem Evropa, která se stává namísto Středomoří těžištěm veškerého politického, ekonomického a kulturního dění zásadního významu. Na důležitosti nabývá západní a střední Evropa, ale i odlehlejší regiony (severní a východní Evropa).

Na podkladech antické kultury vzniká nová společnost, která má své duchovní kořeny v křesťanství. Středověkou kulturu obohacuje antické hmotné dědictví, křesťanská duchovnost, ale také nové prvky, které jsou často „barbarského“ původu (kultura germánská, slovanská). Od 7. století je pro Evropu důležitý kontakt s muslimským světem. Ta pro Evropu zprostředkovává kontakt s civilizacemi východnějším směrem (Čína, Indie) i s antickou filosofii."

http://cs.wikipedia.org/wiki/St%C5%99edov%C4%9Bk [cit. 2011-04-01]

přehled dějin od počátku 20. století do současnosti (první světová válka, Evropa a svět mezi válkami, druhá světová válka, Evropa a svět po druhé světové válce)

motto: "Na počátku století mnozí vědci, spisovatelé a vynálezci se střídavým
úspěchem hádali, co nový věk přinese. Většina předvídala zdokonalení
vzdušné dopravy, rodily se sny o dobývání vesmíru, avšak málokdo
doopravdy věřil, že se uskuteční. Některé odhady byly velmi přesné,
například v tom, že do světového dění začnou významněji zasahovat
jednak ženy, jednak národy Asie a Ameriky. Objevily se i předpovědi,
že do našich domácností vstoupí pohyblivé obrázky a že nadcházející
věk automatizace zažije mimořádné politické a technologické změny."
(HOPKINSONOVÁ, Christina. Události 20. století. I. vydání. Bratislava : Mladé  
letá, 1996. Příchod 20. století, s. 3. ISBN 80-06-00734-9.)