vedoucí  Mgr. Lubomír Mudrák  – středa 15:00 až 16:30

vedoucí Ing. Neuwirth Bernard, Ph.D., MSc. – středa 15:00 až 16:30
vedoucí Mgr. Kristýna Vodičková – středa 15:00 -16:30

vedoucí Ing. Tereza Tobiášová  - úterý 14:10 až 15:40 hod.

vedoucí Ing. Miloslava Floriánová, CSc. - úterý 14:10 až 15:40 hod.

vedoucí RNDr. Marie Malásková - úterý 14:10 až 15:40 hod.