V tomto kurzu jsou zahrnuty některé kapitoly z učiva Občanské výchovy v kvartě pro Gymnázium J. G. Mendela a I. Německé zemské gymnasium.